සාකච්ඡාව:දිව්‍යා භාරතී ප්‍රවේශය විඤ්ඤාණවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විඤ්ඤාණවාදය සමගින් ඒකාබද්ධ කිරීම[සංස්කරණය]

විඤ්ඤාණවාදය ලිපියේ ඇති කරුණුම මෙම ලිපියේද එලෙසම ඇති බැවින් විඤ්ඤාණවාදය හා මෙම ලිපිය ඒකාබද්ද කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. --Salithak1 (talk) 13:12, 1 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)


Template:Mergeඔබගේ අදහස සමග එකග වෙමි. --Rohana manjulawm (talk) 16:53, 1 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)