සාකච්ඡාව:තොරතුරැ පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගෙනයෑම[සංස්කරණය]

මාතෘකාවෙහි අක්ෂර දෝෂ ඇති බැවින් තොරතුරැ පද්ධතිය යන මෙම ලිපිය තොරතුරු පද්ධතිය යන නව මාතෘකාවට ගෙන යෑමට අදහස් කරමි. විරෝධතා තිබේ නම් ඉදිරිපත් කරන්න. --- Shwetha (talk) 14:58, 12 අප්‍රේල් 2016 (යූටීසී)