සාකච්ඡාව:ඩී.එන්.ඒ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මෙය මකා දැමීමට යෝජනා කර ඇත්තේ කුමන හේතුවක් නිසාද??වනාතෙ චොප්පෙ (talk) 03:26, 29 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මෙය මකා දැමීමට යෝජනා කර ඇත්තේ කුමන හේතුවක් නිසාද?? කරුණකර හේතු දක්වන්නේ නම් කෘතඥවෙමි.වනාතෙ චොප්පෙ (talk) 03:36, 29 අගෝස්තු 2012 (යූටීසී)

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ඩී.එන්.ඒ&oldid=357809" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි