සාකච්ඡාව:ජපානයේ ප්‍රාන්ත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රාන්ත කියන වච්නය[සංස්කරණය]

ප්‍රාන්ත කියන වචනය Prefectures කියන එකට හරි ද? --Lee (talk) 06:18, 19 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]