සාකච්ඡාව:චෝළ රාජවංශය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I merged the two articles under the name චෝළ රාජවංශය as "චෝළ" is the correct corresponding spelling in Sinhala. Not "චෝල"----Yasasuru (talk) 01:33, 30 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)

You could have brought the old article name into its correct form (correct spelling) without recreating an another article about the same topic which already exist in the Wikipedia. Isn't it? These kind of edits are discouraged to save the time and resources of both old and new page creators. Pls do good edits on Wikipedia as your wish but another day you will find the same thing when another user redirect your one of old pages in to his or her newly created article name without develop the old one. However I don't try to revert your edit again as I don't interest to contribute here--L Manju (talk) 02:09, 30 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)
If I saw there was an article about cholas I would improve it. But there were no interlanguage links with en:Chola dynasty when I started the letter. So I thought that there were no articles. I saw the article only after I had created the new one.----Yasasuru (talk) 07:23, 1 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:චෝළ_රාජවංශය&oldid=405592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි