සාකච්ඡාව:කාලීන පුවත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Gentlemen, I'm thinking about starting a news and current affairs page here. I think we could use [1] as a guide. Do let me know what you think. JustMal 22:05, 21 May 2007 (UTC)


මිතුරනි ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ වැනි පිටුවක් නිරවමානය කර, පවත්වා ගැනීම දැනට අපහසු කරුනක් වනු ඇත. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ අමාත්‍යඅංශවල හා පුවත් පත් සහ අනෙකුත් මාධ්‍ය පිළිබද විස්තර එහි ඇතුලත් කරමු.

කෙසර - 01:42, 01 ඔක්තෝබර් 2007 (ලංකා)


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:කාලීන_පුවත්&oldid=10157" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි