සාකච්ඡාව:කලාපීය සහයෝගිතාවය සඳහාවන දකුණු ආසියානු සංගමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කුමක් ප්‍රාධාන ලිපිය විය යුතුද?

දකුණු ආසියාතික සහයෝගිතා සංවිධානය ප්‍රධාන ලිපිය වී මෙම ලිපිය ඉවත් කළ යුතුබව හැඟේ. --සඳරූ (talk) 04:36, 18 අප්‍රේල් 2014 (යූටීසී)