සාකච්ඡාව:එච්. එ. ද එස් ගුනසේකර

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ගුනසේකර vs ගුණසේකර?[සංස්කරණය]

කොයි එකද හරි? --Lee (talk) 03:53, 6 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

සාමාන්‍යයෙන් ගුණසේකර. එහෙත් කුලය අනුව ගුනසේකර විය හැකියි. මෙම පුද්ගලයා භාවිතා කල අයුරු අනුව වෙයි. විස්තර සොයන්න. ---ශ්වෙත (talk) 05:43, 6 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]