සාකච්ඡාව:එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පිටුව මැද ඇති විශාල හිස්තැන (අනෙකුත් පරිශිලකයන්ටත් එය එලෙස දිස්වනු ඇතැයි සිතමි.) ඉවත් කිරීමට ගත් උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ විය. එයට හේතුව අපැහැදිලිය. ---Randeerjayasekara (talk) 15:18, 17 සැප්තැම්බර් 2015 (යූටීසී)