සාකච්ඡාව:ඉත්ස්කුෂිමා විහාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජපන් භාෂාවේ "ට" ශබ්දය නැත.--ෆාහිම් (talk) 01:46, 23 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)