සාකච්ඡාව:අයිසැක් නිව්ටන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නිවුටන් ද, නිව්ටන් ද නියම වදන? කෙසේ වුවත් මා තාවකාලිකව අයිසැක් නිව්ටන් නමින් පිටුවක් තනන්නම්. එය මෙතැනට Redirect කරන්නම්. මා හිතන්නේ විදේශීය නමක් බැවින් අපිට අවශ්‍ය අයුරින් එය වරනැඟිය හැකි බවයි. එබැවින් නිවුටන් මෙන් ම නිව්ටන් ද හරි.

Sampathsris (talk) 13:54, 18 ජූනි 2011 (යූටීසී)

නිව්ටන් යන්න වඩාත් ගැලපෙන නිසා ලිපි ශීර්ෂය අයිසැක් නිව්ටන් වෙත ගෙන යන ලදී. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 16:03, 18 ජූනි 2011 (යූටීසී)

ගුරුත්වාකර්ෂනය[සංස්කරණය]

ගුරුත්වාකර්ෂනය යනු කුමක්ද? My Home (talk) 00:00, 30 මාර්තු 2017 (යූටීසී)