සාකච්ඡාව:අයිශ්වර්යා රායි

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මකාදැමුම වැරදියැයි විරුද්ධ වීම[සංස්කරණය]

සැලකිය යුතු තරම් සාරවත් අන්තර්ගතය නොමැති වීම යන්න දක්වමින් මෙම ලිපිය ඉක්මන් මකාදැමුමකට ලක් කල යුතු නොවන්නේ ... (මෙම නිලිය ගෑන තොරතුරු කෙටියෙන් හො දෑන ගන්නට මෙම ලිපිය වැදගත්) බැවිනි. --125.214.164.4 09:58, 21 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]