සාකච්ඡාව:අපට අහිමි පුදබිම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දිවයින වෙතින් කොපි කර ඇත. ----Shwetha (talk) 16:27, 20 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)