සාකච්ඡාව:අන්දමන් දූපත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉතා කණගාටුවෙන් දන්වා සිටින්නේ මෙම ලිපිය පරිවර්තනයක් ලෙසින් හුවා දක්වතත් එවැන්නක් සිදු නොවී ඇති බවයි. මෙය මකා දැමීම වළක්වාගැනුමට මෙය විගසින් පරිවර්තනය කරනු මැනව. ---- Shwetha (talk) 04:35, 10 මාර්තු 2017 (යූටීසී)