සාකච්ඡාව:අන්තර් ජාලය තුල, ඔබ බල්ලෙකු බව කිසිවෙක් නොදනී

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

File:internet dog.jpg|thumb|right|300px|Peter Steiner's cartoon, as published in The New Yorker.

ඉහත ගොනුව / පින්තූරය උඩුගත කිරීමේ දෝෂයක් පවතී. නිවැරදි කර දෙන ලෙස ඉල්ලමි ස්තූතියි ~~ Jayani ~~