සාකච්ඡාව:අතුල විජේසිංහ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිශිලක:112.135.2.203 ගේ අවසාන සංස්කරණය මෙතැනින් පිටපත් කර තිබූ නිසා ප්‍රතිවර්තනය කළෙමි. ---ශ්වෙත (talk) 05:04, 26 ජූලි 2013 (යූටීසී)