ස්වෙච්ඡා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ස්වෙච්ඡා යන වචනය "සිය කැමැත්ත" යන අරුත් දෙයි. තමා විසින්ම හෝ සිය කැමැත්තෙං කරන ලද ක්‍රියාවක් ස්වෙච්ඡාවෙන් කරන ලද ක්‍රියාවක් ලෙස දැක්විය හැක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වෙච්ඡා&oldid=429172" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි