සස්‍ය විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සස්‍ය විද්‍යාව යනු, ආහාර, ඉන්ධන, තන්තු, සහ ඉඩම් සංස්කරණය සඳහා, ශාක නිෂ්පාදනයෙහි සහ භාවිතයෙහි අදාළ විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සස්‍ය_විද්‍යාව&oldid=266070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි