සස්කැචිවාන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සස්කැචිවාන් යනු, බටහිර කැනඩාවෙහි, ප්‍රෙයාරී පළාත් තුනක් මධ්‍යයෙහි පිහිටා ඇති ප්‍රෙයාරී තණබිම් සහ බෝරියල් වනාන්තර පළාතකි. සස්කැචිවාන් වෙතට අයත් 651,900 square කිලෝmetres (251,700 sq mi) ප්‍රදේශයෙන් 10% ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිරිදිය වන අතර, බොහෝ සෙයින් ගංගා, ජලාශ, සහ පළාතෙහි විල් 100,000 වෙතින් මෙය සමන්විත වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සස්කැචිවාන්&oldid=485502" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි