සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම්
Manal al-Shraif (cropped).jpg
2011 වසරෙහිදී කාන්තාවන්ට වාහන පැදවීමෙහි අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමෙහි ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට උදවු කල සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරිනියක් වන මානාල් අල්-ෂරීෆ්.
ලිංගික අසමානතා දර්ශකය[1]
අගය 0.284 (2014)
අනුස්ථිතිය 157 වෙතින් 56වන

එහි බොහෝ අසල්වැසියන්ගේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් හා සැලකීමේදී සවුදි අරාබියෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම් සීමිත වෙයි.

  1. "ජෙන්ඩර් ඉන්ඊක්වැලටි ඉන්ඩෙක්ස්". එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදල. සම්ප්‍රවේශය 14 දෙසැම්බර් 2015.