සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම්
Manal al-Shraif (cropped).jpg
2011 වසරෙහිදී කාන්තාවන්ට වාහන පැදවීමෙහි අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමෙහි ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට උදවු කල සවුදි අරාබියාවෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරිනියක් වන මානාල් අල්-ෂරීෆ්.
ලිංගික අසමානතා දර්ශකය[1]
අගය0.284 (2014)
අනුස්ථිතිය157 වෙතින් 56වන

එහි බොහෝ අසල්වැසියන්ගේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් හා සැලකීමේදී සවුදි අරාබියෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම් සීමිත වෙයි.

  1. "ජෙන්ඩර් ඉන්ඊක්වැලටි ඉන්ඩෙක්ස්". එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදල. Retrieved 14 දෙසැම්බර් 2015.