සයිලොෆෝන්

විකිපීඩියා වෙතින්

සයිලොෆෝන් නම සෑදි ඇත්තේ xylon - ක්ෂයිලන් = දැව සහ phone - ෆෝන් = හඬ යන ග්‍රීක වචන එක්වීමෙනි. මෙය මුලින් නිෂ්පාදනය වන්නට ඇත්තේ ඉන්දුනිසියාවේ විය හැකිය. මේවා වාදනය කිරීමට විවිධ දිග ප්‍රමාණ වලින් යුත් දැව කූරු පාවිච්චි කරන අතර ඒවායේ අගට ප්ලාස්ටික් රබර් හෝ දැවයෙන් තැනූ මිටි සවිකර තිබේ. එක් එක් කූරකට ආවේනික විශේෂ වූ හඬක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සයිලොෆෝන්&oldid=465199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි