සයින නියමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සයින නියමය යනු ඕනෑම ආකාරයේ ත්‍රිකෝණයක පාද සහ එහි කෝණවල සයින අතර ඇති සම්බන්ධයයි.එය පහත ආකාරයට වේ.

 ඕනෑම  ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සුපුරුදු අංකනයෙන්,

මෙහි හා යනු ත්‍රිකෝණයේ කෝණ වන අතර හා යනු ත්‍රිකෝණයේ පාද වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සයින_නියමය&oldid=468718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි