සංතෘප්ත මේද

විකිපීඩියා වෙතින්

ලෝරික්, මිරිස්ටික්, පාම්ටික්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංතෘප්ත_මේද&oldid=469810" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි