සංඥාව (ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සන්නිවේදනය, සංඥා සැකසුම යන ක්ෂේත්‍රයන්හී සහ, වඩාත් පෘථුල ලෙසින් විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙහි සංඥාවක් යනු කාල-විචලන හෝ අවකාශ-විචලන හෝ රාශියකි.