සංඝ නිකායන් සහ පාර්ශව

විකිපීඩියා වෙතින්

වෙනස්වූ උපසම්පදා සමිප්‍රදායන් සහ සීමා මාලක සහිත සංඝ සංවිධාන සංඝ නිකායන් හෝ සංඝ නිකායන්ගේ පාර්ශව ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංඝ_නිකායන්_සහ_පාර්ශව&oldid=472545" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි