සංගෘහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Microchips.jpg

සංගෘහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ යනු ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක වැනි උපකරන අසුරා ඇති උපකරණයකි. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ඉතා කුඩාවට අසුරා ඇති බැවින් සංගෘහිත පරිපථ ලෙස නම්කෙරී ඇත.

  • Digital සංගෘහිත පරිපථ
  • Analog සංගෘහිත පරිපථ
  • Mixed signal සංගෘහිත පරිපථ