සංගෘහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ

විකිපීඩියා වෙතින්

සංගෘහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ යනු ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක වැනි උපකරන අසුරා ඇති උපකරණයකි. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ඉතා කුඩාවට අසුරා ඇති බැවින් සංගෘහිත පරිපථ ලෙස නම්කෙරී ඇත.

  • Digital සංගෘහිත පරිපථ
  • Analog සංගෘහිත පරිපථ
  • Mixed signal සංගෘහිත පරිපථ