ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති
Incumbent
චෙන්ග් ෂුයේ යුවන්

since ජනවාරි 24, 2018
Inaugural holderYang Mianhuang
තනතුර ඇතිකල දිනයඅප්‍රේල් 1, 1945

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති', බිජිං නුවර පවතින රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ සිටින නියෝජිතයාය.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]