ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව අත්පන්දු වේ. නමුත් ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් වේ.

ජන ක්‍රීඩා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකාවේ_ක්‍රීඩා&oldid=197443" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි