ශ්‍රී ලංකාවේ උප තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ම

විකිපීඩියා වෙතින්
උප තැපැල් කාර්යාලයෙහි නම දුරකතන අංක
මහ උස්වැව (032) 226 3401[1]
මුරුතලාව

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "උප තැපැල් කාර්යාල දුරකතන අංක 2 කොටස". ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව. සම්ප්‍රවේශය 2024-02-13.