ශ්‍රී නාග ගිරිලෙන් රජ මහා විහාරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී නාග ගිරිලෙන් රජ මහා විහාරය
Sri Naga Girirlen Rajamaha Vihara.jpg
විනාශයට පත්ව ගිය පුරාණ විහාර දාගැබ
විස්තර
පිහිටුම් තොරතුරු
රටශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
Dharmachakra.png ද්වාරය:බුද්ධාගම

ශ්‍රී නාග ගිරිලෙන් රජ මහා විහාරය (ඇතිනි වැටුනු ගල) ශ්‍රී ලංකාවේ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, උස්ගල, සියඹලන්ගමුව පිහිටි රජ මහා විහාරස්ථානයක් වේ.