ශල්‍යචර්මියා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එකයිනොඩමාටා වංශයට කරදියෙහි පමණක් වෙසෙන පංච අරීය සමමිතියකින් යුතු සත්තු අයත් ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශල්‍යචර්මියා&oldid=305346" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි