විශේෂ පුස්තකාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
තාක්ෂණ කුළුන්න, වීඅයිටී විශ්ව විද්‍යාල පුස්තකාලය, ඉන්දියාව

විශේෂ පුස්තකාලය is a library that provides specialized information resources on a particular subject, serves a specialized and limited clientele, and delivers specialized services to that clientele.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විශේෂ_පුස්තකාලය&oldid=394844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි