"සැකිල්ල:Template sandbox" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(New page: {{Please leave this line alone (template sandbox heading)}} {{#if: {{{title|}}} |{{#if: {{{author|}}} |{{{author}}} }}{{#if: {{{date|}}} | ({{{date}}}). |{{#if: ...)
 
No edit summary
 
 
{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left;" cellspacing="2"
{{#if: {{{title|}}}
! colspan="2" style="font-size: 110%; text-align: center;" | ''[[Bionicle]]'' character
|{{#if: {{{author|}}}
|-
|{{{author}}}
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 120%;" | {{{name}}}
}}{{#if: {{{date|}}}
|-
| ({{{date}}}). 
{{#ifeq: {{{gender|}}} | Unknown | | {{#if: {{{authorgender|<noinclude>-</noinclude>}}} |
! Gender
|.&#32;
{{#if:!}} {{{title|gender}}}
}}
{{!}}-
}}{{#if: {{{id|}}}
| {{#ifeq: {{{sex|}}} | Unknown | | {{#if: {{{sex|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|"''[news://{{{id}}} {{{title}}}]''".&#32;
! Gender
|"''{{{title}}}''".&#32;
{{!}}{{#if: {{{newsgroup|sex}}}
{{!}}-
|[news://{{{newsgroup}}} {{{newsgroup}}}].&#32;
}}{{#if: {{{url|}}}}}}
{{#ifeq: {{{hair|}}} | Unknown | | {{#if: {{{hair|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|[{{{url}}} (archive)].&#32;
! Hair&nbsp;colour
|{{#if: {{{id|}}}
{{!}}{{#if: {{{id|hair}}}
|[http://groups.google.com/groups?selm={{{id}}} (Google Groups)].&#32;
{{!}}-
}}}}
}}{{#if: {{{accessdate|}}}
{{#ifeq: {{{eyes|}}} | Unknown | | {{#if: {{{eyes|<noinclude>-</noinclude>}}} |
|Retrieved on [[{{{accessdate}}}]].
! Eye&nbsp;colour
}}
|{{#if:!}} {{{id|eyes}}}
|Error on call to [[Template:Cite newsgroup]]: parameter '''title''' required.
{{!}}-
}}<noinclude>
}}}}
{{#ifeq: {{{species|}}} | Unknown | | {{#if: {{{species|<noinclude>-</noinclude>}}} |
! Species
{{!}} {{{species}}}
{{!}}-
}}}}
{{#ifeq: {{{appearance|}}} | Unknown | | {{#if: {{{appearance|<noinclude>-</noinclude>}}} |
! First&nbsp;appearance
{{!}} {{{appearance}}}
{{!}}-
}}}}
}|}<noinclude>
=== Usage summary ===
<div style="width: 40%;"><pre>
{{AF character
| name =
| gender =
| hair =
| eyes =
| species =
| appearance =
}}
</pre></div>
The only required parameter is the name. Any others which are unknown or inapplicable should be left blank. Fields marked with "Unknown" blank automatically.
 
----
 
Parameters are as follows:
 
*'''title''', the title of the post (required)
*'''author''' of the post
*'''date''' the post was made
*numeric '''id''' of the post
*'''newsgroup''' the post was made on
*'''url'''
**'''accessdate''' for the above URL
 
 
=== Usage summary ===
 
;Horizontal format
<tt><nowiki>{{cite newsgroup |title= |author= |date= |newsgroup= |id= |url= |accessdate= </nowiki>{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}<nowiki> }}</nowiki></tt>
 
;Vertical format
<nowiki>{{cite newsgroup </nowiki>
| title =
| author =
| date =
| newsgroup =
| id =
| url =
| accessdate = {{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}
}}
 
===Examples===
{{Expand|date=September 2007}}
===Note===
{{esoteric}}
[[Category:Citation templates|{{PAGENAME}}]]
[[Category:Templates using ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
 
[[Category:CitationFictional character infobox templates|{{PAGENAME}}]]
[[ru:Шаблон:Cite newsgroup]]
[[vi:Tiêu bản:Chú thích nhóm tin]]
</noinclude>
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/18072" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව