#1 අපයෙදුම් පෙරහන සඳහා ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න

Jump to navigation Jump to search
සෙවුම පිරිසිදු කරන්න
වේලාව පරිශීලකයා පොදු පෙරහන් විස්තරය ධජ කාර්යයන් වෙනස් කිරීම්
15:10, 9 අගෝස්තු 2019 Lee (කතාබහ | දායකත්ව) New user removing speedy deletion templates මකාදමන ලදී
  • ටැගය: removal of speedy deletion templates
වෙනස් කිරීම්
15:09, 9 අගෝස්තු 2019 Lee (කතාබහ | දායකත්ව) New user removing speedy deletion templates සක්‍රීය කරන ලදී
  • ටැගය: removal of speedy deletion templates
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන/history/1" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි