විවරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

විවරණයක් යනු, පරිසිද්ධි මාලාවක් විස්තර කිරීමට සදනු ලබන ප්‍රකාශන මාලාවක් වන අතර, ඒවා විසින් එම සංසිද්ධීන්ගේ හේතූන්, සන්දර්භ සහ, ප්‍රතිවිපාක පැහැදිලි කෙරෙයි.

මෙම විවරණය විසින් නීති හෝ නියම හෝ පිහිටුවන අතර, පිරික්සනු ලබන යම් වස්තුවක් හෝ සංසිද්ධියක් හෝ අනුසාරයෙන් දැනට පවතින නීති හෝ නියම හෝ පැහැදිලි කිරීමද සිදු කල හැක. විවරණයක කොටස්, ව්‍යංග්‍ය විය හැකි අතර, එකිනෙක සමග සම්මිශ්‍ර විය හැක.

විවරණයක් බොහෝ විට, සංගීතය, පෙළ සහ, චිත්‍රක වැනි විවිධ මාධ්‍ය වෙතින් නිරූපණය කෙරෙන අවබෝධයක් විසින් යටි තහවුරු කෙරෙයි. මෙම නිසා, අර්ථ නිරූපණය කිරීමකට සහ සාකච්ඡාවකට, විවරණයක් හේතු පාත්‍ර විය හැක.

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්හීදී, විවරණයක් යනු, ආනුභාවික පර්යේෂණ සඳහා "අභිමතාර්ථයන්" කිහිපයක් අතුරින් එකකි. [1][2] විවරණයක් යනු, නව දැනුම අනාවරණය කිරීම සහ, අධ්‍යයනය කෙරෙන සංසිද්ධියෙහි විවිධ පාර්ශව අතර සබැඳියාවන් සැල කිරීම සඳහා පිළිවෙළක් වෙයි. විවිරණය විසින් "ඇයි" යන පැනය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට තැත් කරයි. විවිරණයන් තුල විවිධ ව්‍යාඛ්‍යාත්මක ප්‍රබලතාවයන් ඇත.


තවදුරටත් කියවීම[සංස්කරණය]

  • මුවර්, බෲක් නොයෙල් සහ පාකර්, රිචඩ්. (2012) ක්‍රිටිකල් තින්කිං. 10වන සංස්. මැක්ග්‍රෝ-හිල් වෙතින් ප්‍රකාශිත. ISBN 0-07-803828-6.

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. බැබී, අර්ල් (2007) ද ප්‍රැක්ටිස් ඔෆ් සෝෂල් රිසර්ච්. (11යන සංස්කරණය) බෙල්මොන්ට්, කැලි: තොම්සන් වැඩ්ස්වර්ත්.
  2. රෙම්ලර්, ඩී.කේ. සහ වැන් රයිස්න්, ජී (2011). රිසර්ච් මෙතඩ්ස් ඉන් ප්‍රැක්ටිස්. තවුසන්ඩ් ඕක්ස්, කැලි: සේජ් ප්‍රකාශකයෝ.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විවරණය&oldid=346851" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි