විභේදන (භූ විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Minor normal faults.JPG


භූමිකම්පා විභේදන සිදුවන ප්‍රදාන ආකාර 3ක් පවතිනවා: සාමාන්‍ය ආකාරය(එක් භූ තලයක් මත අනික පහලට ලිස්සායාම), විලෝම ආකරය(එක් භූ තැටියක් මත අනික ඉහලට තල්ලු වීම) සහ තිරස් විබේදිත ආකරය(භූ තැටි දෙකක් එකිනෙකට විරුද්දව තිරස් දෙසට තල්ලු වීම). සාමාන්‍ය සහ විලෝම ආකාරයන් අවපාතිත භූ ස්තර ඇතිවීමට උදාහරන ලෙස දක්වන්න පුලුවන්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විභේදන_(භූ_විද්‍යාව)&oldid=269405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි