විදිලි සරව්ව

විකිපීඩියා වෙතින්

විදිලි සරව්වෙක් (electric car) හෙවත් විදුලි මෝටර් රථයක්, බැටැරි විදිලි සරව්වෙක් හෝ සව්-විදිලි සරව්වෙක් (all-electric car) හෝ යනු බඳනවලැ (බැටැරිවලැ) රඳවා ඇති ඔද පමණක් ගනිමින් එක් හෝ වැඩිතර හෝ විදිලි බමවනයෙකින් දිවෙන රියෙකි. අබතුරු දැවුම් එන්ජින් රිය (ICE) හා සසඳත විදිලි සරවු නිහඬතර, බැහැරැවි විහිදුමක් නැති හා මුළු විහිදුම අඩුතර හා වේ. කෙසේ වතුදු විදිලිය දනවන පිළියත තමන්ගේ මැ විහිදුම දනවනු වියැ හැකී. එක්සත් රජයුවන්වලැ හා එරෝපා එකතුවේ හා 2020 වත, අඩු දැවි හා නඩත්තු වියදම් හෙයින්, මෑත්-කැලි විදිලි රියවලැ හිමිකාරිත්වයේ මුළු පිරිවැය සමාන අ.දැ.එ. (ICE) සරවුවලට වඩා ලාභදායී වී. විදිලි සරවු සුවැසුරුම නන් අයුරේ සුවැසුරුම් පොළවලැ දී කට හැකී. මේ සුවැසුරුම් පොළවල් නිවාස හා පොදු තැන් හා යන දෙකෙහි මැ පිහිටැවියැ හැකී.

බඳන[සංස්කරණය]

ලිතියම්-විදුණු බැසි (Lithium-ion-based) බඳන බොහෝ විටැ ඒවායේ වැඩි බලය හා ඔද ගනතාව හා නිසා ගැනේ. නිකල් හා කොබොල්ට් හා මත රඳා නොපවතින ලිතියම් යා පොස්පේට වැනි නන් රසායනික සංයුතීන් ඇති බඳන පුළුල්තර වැ ගැනෙමින් පවතී.

සුවැසුරුම[සංස්කරණය]

නැවැත සුවැසිරීමට විදිලිය සපයා-ගනුව බොහෝ විදිලි සරවු තැතැඳු (wired) ඇවිණියෙක් ගනී. විදිලි රිය සුවැසුරුම් ඔබු ලෝ පුරා සව්යුරු නොවේ. කෙසේ වතුදු, එක් ඔබු පන්නෙක් ඇති රියෙක් සැමැනියෙන් වෙනත් පන්නයේ සුවැසුරුම් පොළවලැ ඔබු අනුහුරුවන (ඇඩැප්ටර) යොදාගැනීමෙන් සුවැසිරියැ හැකී.

පන්න 2 ඇවුණන බෙහෙවින් මැ ගැනෙනා ඔබු පන්නය වන්නේ නමුදු වෙනස් අයුරුවලැ ඔබු චීනයේ හා එරෝපාවේ හා යොදාගැනේ.

පන්න 1 (SAE J1772 ලෙසදු හැඟැවෙන) අවුණනය උතුරු අමෙරිකාවේ බෙහෙවින් මැ ගැනෙන්නේ නමුදු එය තෙ-කලා සුවැසුරුමට සහය නොදක්වනුයෙන් අනෙකුදු තැන්හි දුලබ යැ.

තත්-නෑඳු සුවැසුරුම (Wireless charging), නවතා ඇති සරවු සඳහා හෝ විදිලි මඟක් ලෙස හෝ, 2021 වත අඩු වුවත්, ඇතැම් නගරවලැ කුලී රිය සඳහා යොදාගැනේ.

  1. http://www.np-coburg.de/lokal/coburg/coburg/Elektroauto-in-Coburg-erfunden;art83423,1491254 np-coburg.de
  2. "Elwell-Parker, Limited". 4 March 2016 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 2016-02-17.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විදිලි_සරව්ව&oldid=629260" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි