විද්‍යාව (හින්දු සංකල්පය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දැණුම සහ ඉගෙනුම සම්බන්ධව හින්දු පුරාණවල ඇති මතය විද්‍යාව නම්වේ.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]