විද්‍යාව (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබට අවශ්‍ය ලිපිය තෝරාගන්න

  1. අාසියාතික භාෂා වලින් විද්‍යා ලෙස භාවිතාවන වචනයේ තේරුම විද්‍යාව බලන්න.
  2. බෞද්ධ සංකල්පමය විග්‍රහය සඳහා විද්‍යාව (බෞද්ධ සංකල්පය) බලන්න.
  3. සයන්ස් යන වදනේ සිංහල පරිවර්ථනය සඳහා නවීන විද්‍යාව බලන්න.
  4. විද්‍යා යන අන්වර්ථ නාමයේ තේරුම සඳහා සරස්වතී බලන්න.

වැඩිදුර කියවීම්[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]