විද්‍යාත්මක අංකනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විද්‍යාත්මක අංකනය (පොදුවේ කියවෙන පරිදි හෙවත් සම්මත ආකෘතිය හෙවත් සම්මත දර්ශන ආකෘතිය) යනු ඉතා දීර්ඝ හෝ ඉතා කුඩා අංක පහසුවෙන් දහයේ බලයක් ලෙස ලියා දැක්වීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යාත්මක_අංකනය&oldid=470111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි