විඥානවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • විඥානවාදය.
  1. යළියොමුව විඤ්ඤාණවාදය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විඥානවාදය&oldid=423733" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි