විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:සුසිරිත

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අස්ලාන්ම මෙය සිතිය යුතු එකකි. --61.245.172.21 07:06, 24 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඔබ පවසන පරිදී මෙය අදාල වන්නේ අස්ලාන් තම්බිට පමණක් නම් ඔබලා වැනි දෙවිවරුන් මැද විකිපීඩියාවේ කටයුතු කරන මා වැනි නරපණුවෙකු ඇත්තෙන්ම පෙර මහත් පිනක් කර ඇතැයි සිතෙයි. --- අස්ලාන් තම්බි (talk) 09:19, 24 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)