විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:ප්‍රශ්න

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මගෙ ෂේස්බුක් ගිණුම කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් හොරකම් කරලා මට අවශය වී තිබෙනවා එම ගිණුම මකා දමන්න ඒ සඳහා මට උපදෙස් ලබා දෙන්න