විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:තැපැල් ලැයිස්තු

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Wikisi-l තැපැල් ලැයිස්තුව (Wikisi-l Mailing list)[සංස්කරණය]

WikiSI-l පිළිබඳ විස්තර මම meta:Mailing list directory පිටුවට ඇතුළත් කලෙමි

I added the WikiSI-l details into the meta:Mailing list directory page.

-- රුවන් (User:Ruwan) 2006 දෙසැම්බර් 03 ඉරිදා / 08:42, 03 December 2006 (UTC)