විකිපීඩියා:Unsuccessful requests for adminship/2012

විකිපීඩියා වෙතින්

2012[සංස්කරණය]

Candidate Date Closed by Tally
පෙබරවාරි 2012 – 1 unsuccessful candidacies
තඹරු විජේසේකර (3rd) 22 පෙබරවාරි 2012 බිඟුවා (7/6/0)