විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2009

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2009[සංස්කරණය]

1 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
Asiri_wiki 30 ජූලි 2009 Kylu (5/0/0)