විකිපීඩියා:ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන/Biographical notability

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආර්.එම්.දිනුජය රුවන්ත,R.M.Dinujaya Ruwantha.

මොනරාගල සිරිගල මූලික රෝහලේ දී 

රත්නයක මුදියන්සේලාගේ දිනුජය රුවන්ත යනුවෙන් මොහු 2005-07-15 දින උපත ලැබීය.