විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 10

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මැයි 10: එල් සැල්වදෝරයේ, ගෞතමාලාවේ සහ මෙක්සිකෝවේ මවුවරුන්ගේ දිනය ; රුමේනියාවේ නිදහස් දිනය (1877)

තවත් සිදුවීම්: මැයි 9 මැයි 10 මැයි 11

දැන් වේලාව 2021 අගෝස්තු 3 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න