විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 24

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 24: නත්තලට පෙර දිනය (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම)


අනිල් කපූර්

තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 23 දෙසැම්බර් 24 දෙසැම්බර් 25

දැන් වේලාව 2019 අගෝස්තු 25 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න