විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 28

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 28:

  • 1945බෙනිටෝ මුසෝලිනී, විපත.
  • 1952ජපානය, සාම ගිවිසුමක් මඟින් පූර්ණ නිදහස ලැබීම.

    තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 27 අප්‍රේල් 28 අප්‍රේල් 29